RINO amsterdam

RINO amsterdam biedt opleiding en inspiratie aan GGZ-professionals: gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten en psychosociale hulpverleners. Maar ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden, zoals maatschappelijk werkers, huisartsen en arbo-psychologen kunnen bij ons terecht. RINO amsterdam heeft drie afdelingen (nascholing, BIG, ZonderZorg).

 

Bij de afdeling BIG-opleidingen leidt een team van medewerkers en coördinatoren het onderwijs voor alle BIG-opleidingsgroepen in goede banen en onderhoudt het contact met de deelnemers en met praktijkinstellingen in de regio. RINO amsterdam verzorgt de volgende BIG-opleidingen: Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en Orthopedagoog-Generalist. 

 

Plaats: 
Amsterdam
Telefoon: 
020 625 08 03